Infraröd Fotografering/Filmning

För att ha möjlighet att upptäcka läckage av olika slag,
läckage som avger någon form av värme, används en sofist-
ikerad metod där man filmar med en IR-kamera. IR betyder
infraröd. På bildskärmen avläser man tydligt var läckaget
finns, speciellt på en 4-färgsskärm.

Metoden kan användas vid besiktning av fjärrvärmesystem
som ligger under jord, besiktning av dolda varmvatten-
ledningar, stora kraftfält mm.

Metoden kan också användas vid eftersökning av andra värmeutstrålande objekt, exempelvis människor och djur.
Polisen använder alltid IR-kamera vid eftersökning av försvunna människor i naturen, samma metod används också vid exempelvis älginventering. Just älgar är oftast svåra att upptäcka vid en vanlig visuell inventering då de lätt döljer sig i tätbevuxen skog.

Arlanda Helicopter använder sig av en IR-kamera av typen Air Thermovision 1000 och har erfarenhet av besiktning av värmezoner ovanför industribyggnader, fjärrvärmebesiktning och älginventering.

arlanda-helicopter-ir-kamera

Bilden visar en container- och bilbrand, tagen med vår IR-kamera, monterad på helikopter. De röda partierna visar var det är varmast, de blå var branden ännu inte fått fäste.

Fjärrvärmebesiktning med IR-kamera. Helikoptern följer den nedgrävda ledningen som tydligt avtecknar sig på grund av värmeutstrålningen. Till höger i bilden avtecknar sig ett antal vita punkter som i detta fall är får som är ute på bete.

Fjärrvärme


Älginventering med IR-kamera i de djupa skogarna i norra Uppland. Med sin kroppsvärme avtecknar sig djuren tydligt på skärmen och är lätta att upptäcka även inne i tät vegetation.

Älginventering