Policy

Flygsäkerhet är det primära målet inom Arlanda Helicopter och vi arbetar ständigt för att bibehålla och utveckla en säker flygmiljö för våra kunder och anställda.

Som Accountable Manager är det mitt ansvar att garantera säkerheten för vår verksamhet. Jag ser till att tillräckliga resurser finns för att hantera säkerhet på ett effektivt sätt.
Alla uppdrag skall generera lönsamhet för företaget, men kravet på lönsamheten får aldrig äventyra flygsäkerheten.

Vi ställer hårda krav på våra piloter och anställda gällande erfarenhet, utbildning och säkerhetsmedvetenhet.

Vi har en öppen rapporteringskultur och uppmuntrar all vår personal att rapportera avvikelser, hur små de än verkar vara, för att främja och ständigt utveckla vårt säkerhetsarbete.

Våra helikoptrar och lokaler skall vara rena och städade och personalen skall ge ett lugnt och förtroendeingivande intryck.

Vi strävar efter:
•    en olycksfri miljö
•    ett effektivt säkerhetsledningssystem (SMS) och ständig förbättring
•    fullständig efterlevnad av gällande regelverk
•    att minimera vår miljöpåverkan, med fokus på utsläpps- och bullernivåer

Alla våra kunder skall bemötas på ett seriöst och vänligt sätt samt få en positiv upplevelse som överträffar deras förväntningar. Vi är pålitliga, punktliga och professionella.

Anders Bernelind
Accountable Manager